nl | en | es

Het wiel van de Passie

 
We kunnen meer vervulling ervaren in ons leven wanneer we weten wat onze unieke bijdrage kan zijn aan het grotere geheel.

Het medicijnwiel is één van de instrumenten om voorbij te gaan aan ons geconditioneerde denken en om vragen te stellen over de passie van onze ziel.
Voor dit onderzoek is een open geest nodig.

Je ziel bevindt zich in het centrum van het wiel.

In het Zuiden kunnen we onszelf afvragen:
Wat brengt me de grootste vreugde?
Wat zou ik doen als ik alles zou kunnen?
Stel de vraag aan je innerlijke kind, open je geest, en luister.
Wees zo vrij als je kunt als je de antwoorden opschrijft.

In het Westen kunnen we dromen.
Wat is mijn wildste droom voor mijn toekomst?
Ervaar ook eventuele weerstanden in jezelf om je droom te verwerkelijken en vraag je ziel hoe je deze kunt transformeren.
Vraag ook naar de droom van de opstandige adolescent in jezelf en laat jezelf verrassen door het antwoord.

In het Noorden kunnen we vragen hoe we ons kunnen afstemmen op het geesteswezen dat we zijn en kunnen we ons zo helder mogelijk voorstellen hoe we eruit zien en wat we voelen, als we erin slagen om onze droom op aarde te brengen.
Stel de vraag aan het wijze hart van de volwassene in jezelf en voel het antwoord in je hart.

In het Oosten kunnen we een intentie plaatsen voor onze diepste wensen. Hier kunnen we het Grote Onbekende vragen ons te helpen bij het verwezenlijken van deze intentie.

Voel je vrij om de vragen spontaan te beantwoorden.
Het gaat erom dat we onszelf beter leren kennen op die plaatsen die tot nu toe aan het zicht onttrokken waren.