nl | en | es

99

Een verdedigende houding is zwakheid.

Verdediging gaat uit van aanval. Alleen mijn zelfbeeld kan aangevallen worden. Mijn zelfbeeld is een illusie van wie ik ben. Ten diepste ben ik een kracht die door mij heen gaat. Een kracht die verbonden is met de schepping van wie ik ben. Een kracht die ik wellicht nooit helemaal zal kunnen identificeren. Stel je voor dat een ander kritiek uit op wat jij doet. Ervaar hoe krachtig het zou zijn als je zou kunnen luisteren. Je hoeft het niet met de ander eens te zijn! Wel kun je nog horen wat de ander zegt. In plaats van jezelf te verdedigen. Verbonden zijn in plaats van verdeeld zijn.