nl | en | es

59

Mijn vreugde ligt in het toelaten van de Liefde die mijn oorsprong is.

Pijn kan steeds minder tot ons doordringen naarmate we erin slagen in Liefde te blijven. De ziel kan dan vrij stromen. Vreugde is het gevolg.