nl | en | es

1

Ik ben niet mijn reactie op de wereld.

Vanaf vr onze geboorte waren we totaal afhankelijk van onze ouders. We waren totaal met hen verbonden en maakten nog geen onderscheid tussen onszelf en hen. Omdat we zo afhankelijk waren gingen we met ons hele wezen op hen reageren. Een probleem kan ontstaan doordat we denken dat we die reactie ZIJN. Als iemand met ons omgaat op een manier die herinnert aan die eerste jaren, reageren we net zo op die persoon als we dat deden ten opzichte van onze vroegste omgeving. We identificeren ons met onze reactie. We kunnen leren die reactie wel te voelen, maar niet helemaal te ZIJN. Neem vandaag een situatie in gedachten waar je last van hebt. Stel je deze situatie duidelijk voor. Sta jezelf toe alles te voelen met betrekking tot de situatie. Herhaal de gedachte van vandaag. Je reactie hoeft niet te verdwijnen. Sta hem toe er helemaal te zijn.