nl | en | es

Dagboek van Joos

20-10-2020

Vreugdevolle kracht

Ook dit schilderij heb ik zo vrij mogelijk geschilderd
De vrouw staat in het midden van de vier windrichtingen.
In het Zuiden is de aarde, met de kleur rood.
Het Westen is blauw, de kleur van het element water.
In het Noorden het element lucht, geest. De kleur is wit.
En in het Oosten het vuur, de vernieuwing, met de kleur geel.
Het lijkt erop dat zij met plezier in haar kracht staat.