nl | en | es

Heel compleet


Heel compleet
is geschreven als vervolg op Heel.
Heel is een lichaamsgerichte interpretatie van de eerste 150 lessen van het werkboek van Een Cursus in Wonderen.
In Heel compleet worden de latere lessen uit Een Cursus in Wonderen in eigen woorden weergegeven.
De zoektocht gaat dieper, en leidt naar de essentie van wie wij wezenlijk zijn.
Tegenstellingen worden erkend en toegelaten, waardoor de Eenheid zich kan openbaren.
De weg, de zoektocht en het schrijven maken allen deel uit van datzelfde proces.
In 171 gedachten en toepassingen ademt Heel compleet een sfeer van een zich voortdurend ontvouwen van de werkelijkheid, waarbij steeds weer een nieuw plekje wordt beschreven, met nieuwe uitzichten.

ISBN: 9789059740853.
Heel compleet kan besteld worden bij www.gopher.nl.

De opbrengst van Heel compleet komt volledig ten goede aan SOS-Kinderdorpen.
Illustraties door Carol Grigg, een Amerikaanse schilderes.

Voorbeeld van een pagina uit het boek:

Ik begin steeds dieper te ervaren
dat de blokkades
leiden naar meer LEVEN.
Zoals gisteren,
het ongemakkelijke gevoel,
mij herinnerde aan mijn LEVEN.
Alles maakt deel uit van de weg.
Door mijzelf aan mijn LEVEN
te herinneren
kan ik het leven ook weer
doorgeven.
Zo weef ik de verbinding
tussen mijn leven
en de
Oneindigheid.

Op de pagina '171 ideeën' kun je de ideeën uit Heel compleet toepassen op vragen met betrekking tot je leven.