nl | en | es

Heel


Heel

is een lichaamsgerichte interpretatie van Een Cursus in Wonderen.
Een centrale vraag in Heel is: “Hoe kunnen we onze heelheid belichamen?"
In 123 ideeën en toepassingen wordt in Heel gezocht naar de verbinding tussen de wereld van tegenstellingen en de heelheid die wij ten diepste zijn.
Joos nodigt de lezer uit samen met haar deze zoektocht te maken.

ISBN: 9789076958897

Heel kan besteld worden bij www.gopher.nl

De ideeën uit Heel zijn afgedrukt op 123 ideeënkaarten.
De ideeënkaarten kunnen besteld worden door een email met vermelding van naam en adres te sturen naar joosvrij@gmail.com
De kaarten worden toegestuurd na een bankoverschrijving van €20,o0 aan Joos.

De opbrengst van Heel komt volledig ten goede aan SOS-Kinderdorpen.
Illustraties door Carol Grigg, een Amerikaanse schilderes.

Voorbeeld van een pagina uit het boek:

Een dierbare vriend vindt mijn boek niet geschikt.
Niet geschikt voor hem.
Ik ben uit het lood.
Kan niet meer horen dat hij het over zichzelf heeft.
Tegelijkertijd ervaar ik dat de inhoud van mijn boek
in mijzelf onaangetast blijft.
De band met de dierbare vriend eveneens.
We zijn slechts met grensgevechten bezig.
Zo zijn de verschillen tussen de godsdiensten ontstaan.
Zo zijn oorlogen ontstaan.
Ik keer terug naar een stille aanwezigheid in mijzelf.
En wil leren op te houden te verdedigen
wat geen verdediging behoeft.
Een stil binnenste dat onaangeroerd blijft.
Een binnenste dat luistert, zowel naar de vriend als naar mij.

Op de pagina '123 ideeën' kun je de ideeën uit Heel toepassen op vragen met betrekking tot je leven.