nl | en | es

Spelen met de levensenergie

 


SPELEN MET DE LEVENSENERGIE

Het boek kan besteld worden bij www.gopher.nl en in de boekwinkel.
ISBN: 9789051795608

Uitgangspositie voor dit nieuwste boek is een grote interesse in de wijsheid van de Maya's en hun heilige kalender, de Tzolkin. Deze energetische kalender zorgt voor de verbinding van een ieder van ons met het universum.
De Maya's waren zich er al van bewust dat het menselijk lichaam vele gezichten van de schepping herbergt.
Dit kunnen we ook terugvinden in boeken over de oude Japanse geneeskunst Jin Shin Jyutsu ®, waarin de plaats en de aard van 26 'veiligheidsenergiesloten' in het menselijk lichaam worden beschreven.
Joos' persoonlijke ervaring met het openen van deze energiesloten vormt het uitgangspunt voor dit boek.

Joos: " Ik wil beschrijven hoe we ons lichaam kunnen leiden, terwijl er zoveel energie op ons afkomt en door ons heen gaat. Ik wil schrijven over die ervaring. Ik wil schrijven vanuit die ervaring. Misschien kan ik jou op dat gebied wel iets leren. Kun je leren voelen hoe in ons lichaam alles bij elkaar komt. De universele stroom, ons bestaan, onze persoon." 
Joos concludeert aan het eind van het boek is dat er een overeenkomst is tussen de energiepunten zoals beschreven door Jin Shin Jyutsu en de zonnetekens van de Tzolkin.

Dit betekent dat we ons kunnen openen voor de scheppingsenergie van de zonnetekens van de Tzolkin door de overeenkomstige energiesloten in het lichaam te openen.
Dit is waardevol, omdat het belangrijk is een manier te vinden om de energie in ons lichaam in evenwicht te brengen en te harmoniseren, en ons tegelijkertijd verbonden te weten met een groter Geheel.
.

Voorbeeld van een pagina uit het boek:

   11. Bewegingsvrijheid

Dit punt bevindt zich vlak boven punt 3, in de driehoek tussen schouderblad, hals en wervelkolom.
Je kunt het punt rechts bereiken door je linkerhand over je rechterschouder te leggen op het gebied vlak boven je schouderblad. En links bereik je het door je rechterhand over je linkerschouder te leggen.
We houden daar veel spanning vast. Ook houden we daar ballast vast in de vorm van oude patronen.

Als eerste merk ik op dat deze plaats bij mij te maken heeft met het gevoel ‘het goed te moeten doen’. Als ik even experimenteer met ‘het niet goed hoeven te doen’ merk ik dat ik daarmee een deur open naar creativiteit en vrijheid, zowel voor mij als voor de ander. Ik kom bij een vrolijke, luchtige kant van mijn wezen. Er ontstaat een gevoel dat alles goed is, zelfs mijn patroon van ‘het goed te moeten doen’.
Het voelt als een belangrijk gebied om oude patronen te onderkennen en eventueel los te laten. Mijn perfectionisme zetelt daar. De aanvaarding dat we als mens in onze onvolkomenheid fouten mogen maken brengt me voorbij de gedachte aan goed en kwaad
.

We kunnen het gebied ook harmoniseren door de ringvinger van de ene hand te omhullen met de andere hand.

Er ontstaat ruimte voor mijn eigen spontane handelen en dat van anderen. De mogelijkheid om niet steeds volgens hetzelfde patroon te reageren breidt zich in mij uit.
Ook wordt duidelijker waar mijn eigen vrijheid en verantwoordelijkheid ophoudt en die van de ander begint.