nl | en | es

Dagboek van Joos

21-03-2013

Voornemen

Vandaag is het de equinox, de dag waarop de zon precies boven de evenaar staat.
Men zegt dat er op deze dag een speciale energie is om onze voornemens in werkelijkheid om te zetten.
Voor mij geldt dat ik de moed wil vinden om vanuit een andere laag in mijzelf te schrijven en mij te uiten.
Ik voeg de daad bij het woord:

Moge de wildheid van onze Geest ons aanraken
en onze lichamen bewegen,
opdat we de eenheid ervaren,
zoals een vlucht vogels die,
geleid door de Ene hand,
haar weg kent over oceanen en velden.
Dat we vreugde mogen vinden in elkaars aanwezigheid
als we het liefdesspel spelen.
Dat we de intimiteit mogen voelen die ons diepste verlangen is
en onze diepste bestemming.
Moge ons verlangen vervuld worden.