nl | en | es

Dagboek van Joos

16-02-2017

Hier is ze

Het is gebruikelijk dat we aan het eind van het schilderproces luisteren naar wat het schilderij te zeggen heeft.
Ze vertelt me helemaal mezelf te zijn en mijn gevoel te volgen.
Zacht voor mezelf te zijn, mijn hardheid is niet meer nodig.
Ook voel ik het grote belang van het gewaar zijn van de baarmoeder voor het leven van een vrouw, opdat het vrouwelijke tot bloei kan komen en de eeuwenoude onderdrukking door patriarchale invloed losgelaten kan worden.
Het lichaam is een heilig instrument om de ziel gestalte te geven.
Haar naam is “Gentle presence”.