nl | en | es

Dagboek van Joos

10-07-2016

Het heilige vrouwelijke

Ik nam deel aan een schilderworkshop van Shiloh McCloud en Jonathan Lewis in Kopenhagen.
Het thema was kwantum fysica en kunst.
We begonnen met het schilderen van de geometrische figuur waar de fibonacci spiraal op gebaseerd is.
De fibonacci spiraal staat aan de basis van alle leven.
De naam van het schilderij was aanvankelijk “Speaker of truth”.
Nu ik haar wil tonen veranderde ik haar naam in “She will be heard”.
Ik vraag me af wie gehoord zal worden en kom tot de conclusie dat het gaat over het heilige vrouwelijke in ieder van ons.
Zij fluistert zachtjes door ons heen en komt in opstand als haar onrecht wordt aangedaan.
We zien het ook in de maatschappij. Oude structuren voldoen niet meer en een soort vrouwelijke oerkracht gaat in tegen de gevestigde orde.
Vertrouwen is nodig om die stem te durven volgen.
Vandaar waarschijnlijk dat ze zegt dat ze gehoord zal worden.

Aan het eind van het schilderproces is het gebruikelijk dat we ons openstellen voor wat het schilderij ons te zeggen heeft.
Dit is wat ik hoorde:

Speak your truth, even when you find it difficult.
My love is with you at all times.
Follow your truth,
Be open to Her.
She is the greatest you can offer the world.
We are in this together for a greater cause.
Trust who you are at the deepest, at the highest.
Stand for who you are,
You are wisdom.
I arise from the sea, from the stars.
I am everywhere you look.
My name is :”Speaker of truth”.

Ik zal er gevolg aan geven door hier te blijven schrijven.