nl | en | es

Lichtpuntje

 

  

 Trust, ©Joos

Intentie

In deze krachtige tijd is het extra belangrijk om onze intentie voor wat we willen creëren duidelijk te hebben, zodat we niet overspoeld worden door de grote golven van energie om ons heen.
Woorden als evenwicht, vrede en harmonie zijn heel geschikt om als intentie naar ons hart te sturen.
Misschien heb je een eigen idee over hoe je in het leven wilt staan.
Laat het weten aan jezelf en aan het universum.
Ik ervaar dat het helpt als ik mezelf aan mijn oorspronkelijke intentie herinner.

 

Ik houd van de schoonheid van de volwassene in mijzelf

Je brengt vrede waar het onrustig is.
Je brengt harmonie als het kind van streek is.
Je intentie werkt onmiddellijk, in magische beweging.
Je laat me voelen wat goed voor me is.
Je bent verbonden met de geest en brengt haar nader bij iedere stap die ik zet.
Je brengt het onrijpe tot wasdom en herinnert alle delen van me die afgedwaald zijn aan eenheid.
Je bent de glimlach op mijn gezicht, de mysterieuze liefde in mijn hart.
Ik houd van je en zou niet weten hoe te leven zonder de bescherming van je vleugels.
Ik weet dat je bij me bent, zelfs in de zwaarste tijden.
Moge de adem van je harmonie zweven over de wijd open vlaktes van mijn ziel. 
Ik buig naar je en weet dat het kleinste het meest kostbaar is en het kwetsbare het meest intiem.

 

Vrede

Stop met denken en voel de vrede in je hart.
Vrede is altijd hier.
Vertrouw dat. 

 

Het ‘Gezicht van de aarde’ altaar

Vandaag, op 22 juli, de geboortedag van Maria Magdalena, wil ik je graag leren over een instrument dat we op de ‘Mystery School’ gebruiken.
Het is een goede manier om te leren ons evenwicht te bewaren, wat er ook gebeurt.
In het midden van het altaar bevindt zich de essentie van de sjamaan.
In onze kern zijn we allemaal sjamanen, in staat om onze eigen toestand te beïnvloeden.
In de onderste driehoek plaatsen we datgene waar ons bewustzijn zich op dit moment mee bezighoudt.
De linkerzijde van het altaar is de negatieve kant.
De gedachten of patronen die onze levenskracht negatief beïnvloeden zijn vaak sterker dan onze aandacht voor het positieve.
Wanneer we ons van onze negatieve instelling bewust zijn kunnen deze weggeven, loslaten.
Aan de bovenkant van het altaar bevindt zich de invloed van hogere krachten.
We kunnen ons daarvoor openstellen.
De rechterzijde is de kant van het leven.
Die kant is altijd positief en in staat om de doodskant te neutraliseren.
In het midden bevindt zich het evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen leven en dood, tussen positief en negatief, tussen heilig en aards.
Ons centrum bevindt zich daar, met een rijkdom aan mogelijkheden.
 
Een kort voorbeeld:
Stel je voor dat je je zorgen maakt over iets waar je geen invloed op hebt.
Of dat je bang bent voor wat in de toekomst zou kunnen gebeuren.
Of welk probleem dan ook.
In de onderste driehoek plaats je het vraagstuk waar je mee wilt werken.
Aan de linkerkant van het altaar zoek je naar een manier waarop je de zorgen, de angst, of ander obstakel dat je net ontdekt hebt, zou kunnen loslaten.
In de bovenste driehoek ervaar je de inspiratie vanuit het universum.
En aan de rechterkant voel je hoe je leven is als je de negatieve gerichtheid van je aandacht achter je hebt kunnen laten.
Voel of je nu meer in evenwicht bent.

 

Intentie

Het grote voordeel van het stellen van een intentie is dat we onze energie bundelen in een bepaalde richting.
We focussen ons, in plaats van overspoeld te worden door de vele mogelijkheden die er zijn.
Als we door onze eigen gedachten afgeleid worden van ons doel dan hoeven we ons alleen maar aan onze intentie te herinneren om het eigen spoor weer terug te vinden.
Dat geeft kalmte en vertrouwen te midden van welke omstandigheid dan ook.
Als de intentie in overeenstemming is met een vredig hart dan gaan we een pad vanuit het hart bewandelen.

 

 

2012

Tot dit tijdperk hebben de Maya’s ons met hun dromen begeleid.
Hun kalender eindigt in 2012. Dat wil niet zeggen dat de aarde dan vergaat.
Het wil alleen maar zeggen dat we ons voorbereiden om op eigen kracht verder te gaan, waarbij we met de pure energie die er op ieder moment is in vrijheid onze eigen creaties maken.
De oude patronen brokkelen af, die kunnen we nauwelijks meer gebruiken.
Het gevoel in ons hart kan ons daarentegen steeds weer de weg wijzen.
Het gevoel voor de richting komt nu volledig van binnenuit.
Door ons daarvoor te openen merken we dat we ons tot het ene aangetrokken voelen en met betrekking tot het andere juist geremd worden actie te ondernemen.
Door het stellen van een intentie kunnen we leren ons te focussen.
We bepalen daarmee een richting.
Daardoor krijgen we weer grond onder de voeten, een nieuwe basis.
We worden dan niet langer door het leven omver geworpen, maar nemen ons lot in eigen hand.
Bijvoorbeeld, als we een situatie heel moeilijk vinden kunnen we de intentie stellen dat we deze situatie goed aan kunnen.
De intentie zelf geeft de kracht en het vertrouwen om weer verder te kunnen.
De universele kracht volgt daarbij onze gedachte.
Wanneer we eenmaal gekozen hebben voor een nieuwe richting is het van belang vol te houden en keuzes te maken die onze intentie steunen.
Hiermee stabiliseren we de nieuw gevonden vrijheid.
Als we dat niet doen dan zouden oude patronen de opening naar onze creatie kunnen blokkeren.
Ik merk dat het mannelijke patroon van steeds meer presteren minder goed werkt.
Het lijkt me dus een goed idee om de vrouwelijke kracht, de ontvankelijkheid in onszelf, de yin kracht, te koesteren.
Ook het koesteren van de vrouwelijke kracht kan een intentie zijn.

 

 

Winter zonnewende

De winter zonnewende is op 21 december. Er is die dag ook sprake van een volledige maansverduistering.
Volgens de NASA is het 456 jaar geleden dat de zonnewende en de maansverduistering samenvielen.
De maansverduistering begint bij ons in Europa vlak voor zonsopgang en misschien zullen we er om die reden niet zoveel van zien.
Toch is het belangrijk om a.s. Dinsdag, vooral vroeg in de ochtend, ons te openen voor een hele goede energie, want deze maansverduistering is een doorgang, een portaal, naar hogere aspecten van onszelf.

 

 

De waarheid van ons hart

We kunnen leren steeds langer te verblijven in de waarheid van ons hart. Dan merken we het ook wanneer we onszelf uit die plaats van schoonheid en gratie duwen.
De obstakels in ons leven hebben te maken met de lessen met betrekking tot het leren luisteren naar de waarheid van ons authentieke zelf.
Zodra we de verborgen les herkennen die in tegenslag verborgen ligt openen we de verbinding met diepere delen van onszelf, in de richting van de liefde die we zijn.
Onze levenskracht komt tot bloei wanneer we het verschil gaan zien tussen de modder en de bloem, terwijl we tegelijkertijd weten dat we beide zijn.

 

De eerste stralen van een nieuwe dageraad

Volgens de berekeningen van de Maya’s begint op 3 november 2010 de zevende galactische dag.
De zesde galactische nacht was er vanaf 7 november 2009.
Vertrouwend op de stille wijsheid in onszelf kunnen we samen lopen in de eerste stralen van de nieuwe dageraad.

 

Ontbrekende stukjes van ons hart

Tijdens ons leven hebben we stukjes van ons hart weggegeven.
We kunnen die terughalen.
Als we door ongenoegen met een situatie uit ons evenwicht zijn dan kunnen we nagaan wat er in ons hart ontbreekt om de situatie gelijkmoediger tegemoet te treden.
Door onszelf aan die kwaliteit te herinneren eigenen we ons dat stukje weer toe.
Hogere krachten helpen ons bij het herstellen van de heelheid van ons hart.

 

 

10-10-10

We kunnen de frequentie van liefde voelen door onze aandacht op het hartchakra te richten.
Vanaf vandaag, 10-10-10, zal het gemakkelijker zijn om deze energie van liefde te ervaren.

 

De aarde

Bij iedere stap die we zetten kunnen we voelen dat we door de aarde gesteund worden.
De aarde is een levend organisme. Zij draagt ons.

 

 

Leven

Steeds maar weer kunnen we loslaten en terugkeren naar gewaar zijn van wat er Nu is.
Als we onze aanwezighied in het Nu ervaren kunnen we ons afvragen welke kwaliteiten we in ons leven willen verwezenlijken.
Door te resoneren met deze gewenste eigenschappen door middel van intentie worden we meester over ons leven.

 

Macht

Macht is een woord dat vaak gebruikt wordt wanneer er in werkelijkheid sprake is van machtsmisbruik.
Dat is het tegenovergestelde van vrijheid, want er wordt dan macht over de ander uitgeoefend.
Daardoor verlies ik soms uit het oog hoe belangrijk macht is bij het vinden van de ware wil.
Macht, vrijheid, ware wil en integriteit zijn eigenschappen van het voertuig dat ons uit ons gevoel van slachtofferschap kan leiden.
Macht bevindt zich in het centrum van ons lichaam, in het centrum van ons wezen.
Het is de deur naar het onbekende, de route om de vrijheid van ons ware zelf te vinden.
Vaak vinden we bij die ingang, als wachters bij de poort, onze angsten uit het verleden.
Door ons regelmatig af te vragen wat van waarde voor ons zelf is kunnen we onze ware macht naderen.
Door onszelf gedurende de dag aan deze intentie te herinneren gaan de krachten in het universum meewerken om onze wil te verwezenlijken.

 

 

Zomerzonnewende en de klank Om

In de aanloop naar de zonnewende van 21 juni 2010 is duidelijk voelbaar dat zowel lichaam als geest het zwaar hebben bij de golf van energie die op ons af komt.
Weten dat ons lichaam het zwaar heeft om zich aan te passen aan een hogere frequentie helpt ons wellicht om onze extreme reactie op onze omgeving te verzachten.
Negatieve gevoelens worden daardoor gemakkelijker losgelaten en dat helpt weer om ons prettiger te voelen bij deze golf van energie.
Door de klank Om kunnen we ons leven in de dualiteit afstemmen op de golf die ons een gevoel van eenheid brengt.

 

Liefde en lijden horen bij het leven
 
Soms denken we dat alles goed moet zijn voordat we ons goed kunnen voelen.
Totdat we kunnen aanvaarden dat liefde en lijden bij het leven horen.

 

 

Regenboogbrug

Op 20 maart is de equinox.
We kunnen met zijn allen op deze dag een regenboogbrug rond de aarde visualiseren om de aarde te beschermen.
Veel mensen, over de hele wereld verspreid, zullen dit doen.

(Bron: www.lawoftime.org/gcs)

 

Oefening

We kunnen bewuster leven door, iedere keer als we merken dat we oordelen, met onze ademhaling en met onze aandacht naar ons hart te gaan.
Het is een discipline die ons kan helpen om meer vanuit het hart te leven.
In ons hart heerst de stilte.

 

Verwezenlijking

Het is goed om af en toe naar binnen te keren en tijd voor onszelf te nemen, om na te gaan wat we willen verwezenlijken in ons leven.
Verwezenlijken heeft met ons wezen te maken, met onze essentie, het stemmetje in ons dat we af en toe horen, maar waar we vaak ook weer aan voorbijgaan.
Het gaat erom datgene te vinden wat ons werkelijk vreugde zou schenken vanuit een diepere laag van ons wezen. Diep in onszelf weten we wel wat we eigenlijk zouden willen als alle obstakels er niet zouden zijn. De obstakels gebruiken we als redenen om er niet aan te beginnen.
Hoe zou het zijn om de obstakels even opzij te zetten en te beschrijven wat je zelf graag zou willen? Ga maar na hoe jouw leven er uit zou zien als je werkelijk je passie zou volgen. Schrijf het maar op.
We denken vaak dat we geen ruimte kunnen geven aan onze eigen verlangens, vanwege onze omgeving.
Maar meestal is het niet een kwestie van óf onze omgeving óf wijzelf en kan onze passie heel goed haar expressie vinden binnen het leven zoals dat NU is.
NU is het tijd om ons daarvan bewust te worden.

 

 

Zijn

Ervaringen gaan voorbij, wie we zijn Is.

 

 

 

De onzekerheid van het nieuwe

Soms hebben we het vage gevoel dat het nodig is een verandering door te voeren in ons leven.
Meer mediteren, lichaamswerk, gewaar zijn, is dan niet de oplossing.
We kunnen weten dat we een weg gevonden hebben die meer in overeenstemming is met ons diepste zelf als de beoogde verandering het gevoel van creativiteit weer terugbrengt in ons leven.
Soms moeten we daarvoor de gebaande paden verlaten en leren genieten van de onzekerheid die het nieuwe met zich meebrengt.

 

Gewaarzijn

We hebben een fysiek lichaam dat doordrongen is en omhuld wordt door subtiele energie.
Door de energie in ons lichaam gewaar te zijn krijgen we meer contact met ons energielichaam en komt zij als het ware tot leven.
We voelen ons meer in contact, meer verenigd met wie we zijn.
Het energielichaam is een belangrijk instrument, niet alleen om te ervaren wie we zijn, maar ook om onszelf als deel van de natuur te leren kennen.

 

Portaaldag

11 november 2009 is een portaaldag, een opening naar wie we in werkelijkheid zijn.
Ondertussen gaan we door een reinigingsproces van lichaam en geest.
Wat kunnen we doen?

Het is belangrijk dat we:
- stilte in onszelf vinden
- aarden
- steeds weer terugkeren naar ons centrum
- zonder weerstand leven om geen nieuwe obstakels te creëren.
- onze intuïtie volgen, onze instincten
- een evenwicht vinden tussen de naar binnen gerichte vrouwelijke ontvankelijkheid en de mannelijke naar buiten gerichte kracht, opdat we beide krachten in onszelf integreren.
- steeds weer terugkeren naar de standvastigheid van het hart in plaats van te blijven steken in zelfmedelijden.

 

 

Vrijheid

We zijn volledig vrij om zelf ons doel te bepalen.
Het is van groot belang onszelf aan die vrijheid te herinneren want we zijn geneigd ons mee te laten slepen door onze gedachten.
Als je dit beseft dan kun je vandaag tijd voor jezelf nemen en je afvragen wat jouw doel is.
Op dit moment is mijn intentie vrede.

 

Maansverduistering

De maansverduistering van de vorige maand opende een doorgang naar de mannelijke energie, naar de vurige kracht van ons hart en van de zonnevlecht.
De zonsverduistering van 22 juli opende een portaal naar de vrouwelijke energie, naar de Liefde.
Er vindt een reinigingsproces van ons lichaam plaats, vooral van ons hart en van het midden van het lichaam, de lijn van de taille.
Op 6 augustus zal er weer een maansverduistering zijn.
Men zegt dat dit een doorgang opent naar de toekomst, naar onze ware staat van harmonische resonantie.
Het in evenwicht brengen van de vrouwelijke en de mannelijke kracht in onszelf kan ons helpen om door deze opening te gaan.
Wanneer we ons verstrengeld voelen in wereldse problemen kunnen we ons daarvan losmaken door terug te keren naar de standvastigheid van ons hart.
Het aanraken van de energiepunten 13 of 22 kan ons helpen om van ons hoofd naar ons hart te gaan.

 

 

Meebewegen met de wind van verandering

We bevinden ons in een overgangstijd.
Daardoor zouden oude gevoelens van onzekerheid en wanhoop opgeroepen kunnen worden.
Als we ons vastklampen aan onze gedachten over hoe het leven zou moeten zijn dan houden we vast aan een illusie.
Door onze gedachten los te laten, iedere keer weer, kunnen we leren mee te bewegen met de verandering.
We laten dan ook angst los.
Inademen in energiepunt 22, Ik, witte Wind, kan ons helpen om het vertrouwen in het leven en in ons vermogen om problemen op te lossen, terug te vinden.
Door het lichaam gewaar te zijn kunnen we de invloed van de etherische sferen ervaren.

 

Aanwezigheid, waardigheid 

 

In energiepunt 23, Akbal, Blauwe Nacht, kunnen we veel angst vasthouden.
In dat geval zakt de wervelkolom in het midden van de rug een beetje in.
Door de rug daar te strekken kunnen we onze aanwezigheid ervaren, onze eigenwaarde.
Dit kunnen we op ieder moment doen.

Energiepunt 23 is verbonden met de nieren, met water, met vloeibaarheid.
Akbal, blauwe Nacht, aanwezigheid.

 

 

Yang omhullen

Energiepunt 21, Imix, rode Draak,  heeft met een andere kwaliteit van Imix te maken dan die van energiepunt 1.
Het is de leegte, de ruimte waarin gedachten opkomen.
Het is het afbreken voordat er iets nieuws kan ontstaan; de stilte voordat het geluid aanzwelt; de duisternis waardoor het licht van de sterren zichtbaar is.
Er lopen drie meridianen door dit punt.
Imix omhult hen.

Energiepunt 21 is verbonden met de neusholte.
Deze ruimte kan zich verstoppen vanwege oude emoties.
We kunnen het gebied opnieuw openen door ons daar de vernieuwende kracht die alles omhult en doordringt te herinneren .

 

Instinct, levenskracht

Energiepunt 25, Chicchan, rode Slang, bevindt zich onderaan het heupbeen.
Wanneer we bang zijn om bestraft te worden wordt het stuitje ingetrokken.
Het samentrekken van de basis van het lichaam is een oud patroon. Op het fysieke vlak voelen we ons daardoor afgescheiden. Op het mentale vlak verliezen we het gevoel thuis te zijn op aarde.
Door de energiepunten aan beide kanten van de wervelkolom te openen kunnen we dit gebied ontsluiten, waardoor het staartbeen vrijer kan bewegen.
We kunnen ons voorstellen dat er vanuit het onderste deel van de wervelkolom een buis de aarde ingaat. Van daaruit stellen we ons voor dat goede energie uit de aarde opstijgt, onderin de wervelkolom binnenkomt en met de beweging als van een spiraal in en rond de ruggengraat omhoog gaat.
Chicchan verbindt ons met onze instincten.
In dit deel van het lichaam kunnen we ervaren dat we deel uitmaken van de natuur, net als de vogels, de vissen, de viervoeters, de bewegingen van de sterren, de zon, de maan, de oceaan, de aarde.
Wanneer we ons haasten is dit een teken dat we ons hebben teruggetrokken uit dit meest primitieve deel van onze hersenen.

 

Rode Draak, bron van kracht

Energiepunt 1, Imix, Rode Draak is een krachtig punt.
In dit punt, aan de binnenkant van de knie, kunnen we veel spanning vasthouden, maar ook kunnen we ons daar verbinden met een grote bron van kracht.
De betekenis ervan roept associaties op met het feit dat  we geschapen zijn en tegelijkertijd aanwezig zijn als scheppende wezens.
Moeders krijgen dochters die weer moeder worden.
Het zaad wordt een boom die weer zaden krijgt die bomen met zaden worden.
Met dit bijzondere gegeven hebben we in dit energiepunt te maken.
We kunnen ons daar herinneren aan onze affiniteit met de Schepper.

 

 

Witte wind, subtiele energie

Energiepunt 2, Ik, witte Wind, bevindt zich aan de bovenkant van het heupbeen, aan beide zijden van de wervelkolom.
Veel mensen hebben de stand van de heupen gefixeerd door de bovenkant van het heupbeen naar voren of naar achteren te kantelen.
De meest vrije stand van de heupen ligt in het midden van beide uitersten.
Door onze adem, aandacht, naar deze plaats te brengen kunnen we voelen dat er een zachte beweging ontstaat. Geestelijk is er een toename van vertrouwdheid met onszelf.
Het is een subtiel etherisch punt, witte Wind.

 

 

Gracieuze expressie

Akbal, blauwe Nacht, energiepunt 3, bevindt zich vinden tussen de bovenkant van het schouderblad en de wervelkolom.
Dit is een belangrijke plaats voor de uitdrukking van onze uniekheid.
Door verschillende gebeurtenissen tijdens ons leven hebben we er een gewoonte van gemaakt om de schouders te spannen en in te trekken. Daarmee onderdrukken we de gracieuze uitdrukking van de unieke persoon die we zijn.
Door onszelf regelmatig te herinneren aan het feit dat de schouders breed mogen zijn, zonder dat we er iets voor doen om ze breed te maken, kunnen we bevorderen dat onze uniekheid naar buiten komt.
Het openen van energiepunt 3 helpt om de spanning los te laten waardoor de pure energie van onze essentie kan worden toegelaten.

 

 

Levendigheid

Energiepunt 4, Kan, gele Zaad, bevindt zich op de haargrens, aan weerszijden van het midden van de onderkant van de schedel.
Als we schrikken of bekritiseerd worden dan hebben we de neiging om ons hoofd juist daar in te trekken.
We bevriezen daarmee onze levendigheid, ons leven.
Waarschijnlijk hebben we dat al vele malen gedaan.
Door ons voor te stellen dat we van nature zo gestrekt zijn als een boom die naar beneden haar wortels diep in de aarde brengt en met haar takken uitgroeit naar het licht kunnen we de natuurlijke stroom herstellen en de beweeglijkheid in de ruimte tussen schedel en wervelkolom vergroten.
De herinnering aan een vrijere expressie van ons leven is in het lichaam aanwezig.
Het openen van energiepunt 4 kan daaraan bijdragen.
In het zaad bevindt zich de blauwdruk van de gehele vorm.

 

 

Vertrouwen op het Zelf

Vaak maken we ons onnodig zorgen.
Vooral wanneer we veel zelfvertrouwen hebben, of wanneer we iets belangrijks bereikt hebben is er een deel van onze geest die roet in het eten gooit door zich ergens ongerust over te gaan maken. Dit is gebaseerd op een patroon uit de kindertijd.
Ik ken dat patroon heel goed.
We kunnen onderzoeken met welke oude situaties het te maken heeft. Wanneer we de angsten gaan herkennen kunnen we ze beter loslaten.
Het openen van energiepunt 9, Muluc, Rode Maan kan ons helpen om de energiestroom in de richting van het hart open te houden. Daardoor breidt ons vermogen om te genieten van de goede momenten in ons leven zich uit. Vanuit zelfvertrouwen zijn we daardoor ook weer meer in contact met de werkelijkheid.
Energiepunt 9 bevindt zich tussen de onderkant van het schouderblad en de wervelkolom.

 

Welbevinden

Ons vermogen om vanuit onafhankelijkheid relaties aan te gaan wordt versterkt door het aanraken van energiepunt 15, Men, blauwe Adelaar. Het punt bevindt zich in de lies.
Daar kunnen we voelen hoe prettig het is in verbinding te staan met ons lichaam op dit moment, waar we ons ook maar bevinden.
Door die ervaring kunnen we vanuit meer vrijheid onze omgeving waarnemen, zoals een adelaar dat doet.

 

 

Trouw aan onszelf

Soms voelen we iets van binnen en vergeten we het te uiten.
Spiritueel zijn wil niet zeggen dat we alles maar accepteren.
Soms vraagt het moed om trouw aan onszelf te zijn.
Deze tijd vraagt van ons dat we daar dichtbij blijven.

In het hart leven

Energiepunt 26, Cimi, witte Wereldoverbrugger, bevindt zich op de rug, aan de buitenkant van de schouderbladen, onder de oksels. Cimi heeft te maken met loslaten, met het vermogen om tegenstellingen te verbinden, en de innerlijke houding van verzet los te laten.
Door het gebied tussen de punten met onze aandacht te doordringen, door de hartstreek te voelen, openen we een gebied van vrede.
We kunnen ook onze ademhaling naar dat gebied brengen.
Stel je maar voor dat het gebied tussen beide energiepunten vol vrede is.

We kunnen hier regelmatig naar terugkeren.

Om de energie lager in het lichaam te brengen kunnen we met de rechterhand punt 26 aan de linkerkant aanraken, terwijl we met de linkerhand het gebied aanraken dat aan de binnenkant van het dijbeen ligt, 10 centimeter boven energiepunt 1.
En daarna andersom: met de linkerhand raken we punt 26 aan de rechterkant van het lichaam aan, en met de rechterhand het gebied aan de binnenkant van het dijbeen, 10 centimeter boven energiepunt 1.
Voel de energiestroom in het perineum, in het eerste chakra.

Overgangstijd

Wanneer we ons bewust worden van onze gedachten kunnen we merken hoe vaak we oordelen. We oordelen over onszelf, over een ander.
Het oordeel kan negatief zijn, of juist positief. Beide kanten van het oordeel zijn een inbreuk op wat er zich aan het vormen is.
Door onze kritiek los te laten leren we open te staan voor wat er Is.
Energiepunt 20 en zonneteken Ahau, gele Zon, hebben met dit thema te maken.

 

 

 

 

 

Acht

Het achtste zonneteken van de Tzolkin is Lamat, gele Ster.
Het teken heeft te maken met harmonie, resonantie met hogere en diepere lagen van ons zijn.
Onze manier van denken is belangrijk, want met onze gedachten scheppen we de toekomst.
Om meer harmonie te bereiken kunnen we tegenstellingen met elkaar verzoenen.
Als we bijvoorbeeld denken dat iets moeilijk is kunnen we denken: Hoewel het moeilijk is zal er een oplossing zijn.
Of: Ik voel me goed, ook al vind ik niet leuk wat ik zie.
Ik ben vredig, ook al is de wereld vol conflicten.

Je kunt je eigen creativiteit gebruiken om de obstakels in je leven te neutraliseren door de tegengestelde pool te zoeken.
Het aanraken en openen van het achtste energiepunt, aan de buitenkant van de knie, kan je daarbij helpen.


Aanwezigheid

Soms kunnen we geplaagd worden door onze reacties op wat er gebeurd is.
Eigenlijk zijn we daar vaak mee bezig.
Dit kost energie en haalt ons uit aanwezigheid in het Hier en Nu.
We hebben onze eigen autonome kracht en aanwezigheid nodig om het pad van de ziel te volgen.
Doordat we als baby volledig afhankelijk waren van onze verzorgers blijven we, vaak vergeefs, buiten onszelf zoeken voor de vervulling van onze behoeftes.
Pas als we het patroon gaan doorzien kunnen we beginnen het los te laten.
Het gewaar zijn van energiepunt 14, Ix, witte Tovenaar kan ons daarbij helpen.

Als we in onze eigen kracht willen leven en tegelijkertijd open willen zijn voor wat het leven ons op dit moment biedt dan zou intentie bij het aanraken en ervaren van energiepunt 14 kunnen zijn:
Ik ben aanwezig voor wat er nu gebeurt in de integriteit van mijn authentieke zelf.

 

Vrede

Ons hart heeft zowel Yin als Yang eigenschappen.
Vanuit het Yin aspect is het hart een plaats om vrede te ervaren.
Wanneer we hiervoor kiezen dan is energiepunt 13, Ben, rode Hemelwandelaar de plaats om deze intentie kenbaar te maken.
We kunnen daar vrede ervaren, vergeven, zonder ons eigen standpunt, onze eigen mening te verliezen.
Yin en Yang gaan dan samenwerken.

 

Dankbaarheid

Als we onze kleine persoonlijkheid meer in overeenstemming willen brengen met de Universele wil dan kunnen we energiepunt 12, Eb, gele Mens, openen.
Op het psychische vlak werken we mee door ons te richten op gevoelens van dankbaarheid voor wat er Is in plaats van te blijven steken in gevoelens van tekort.
Dit is het belangrijkste en vaak ook het moeilijkste werk dat we te doen hebben wanneer we willen leren ons minder te laten leiden door het ego.
Iedere dag kunnen we opschrijven waar we dankbaar voor zijn.
Het mogen kleine dingen zijn, zoals een dak boven ons hoofd, verwarming, voldoende te eten.
Deze lijst kan zich uitbreiden, elke dag weer.
We leren daarmee onze halsstarrigheid los te laten en mee te bewegen met de stroom van een groter bewustzijn.

 

Chuen, blauwe Aap

Als we ons verdrietig voelen zonder te weten waarom, geïrriteerd zonder echte aanleiding, te serieus, dan kan het openen van energiepunt 11, Chuen, blauwe Aap, ons helpen het teveel aan last op onze schouders los te laten en terug te keren naar een gevoel van onschuld, speelsheid, creativiteit, humor.
Door middel van een intentie versterken we dit effect.

 

Energiepunten 9 en 10

De energiepunten zijn als sleutels op sloten van deuren die openen naar diepere lagen van ons zijn.
Iedere deur opent een ander soort energie. 
Deze opening wordt geïntensiveerd door ons bewust te zijn van de aard van de energie.

Voor punt 9, Muluc, rode Maan, helpt het om ons voor te stellen dat we kunnen vertrouwen op diepere lagen van ons zelf. Van die gedachte kunnen we een intentie maken.

Bij punt 10, Oc, Witte Hond, openen we ons vooral voor de rijpheid van de volwassen liefde.
We kunnen leren de problemen die we tegenkomen op te lossen in de wijsheid van het hart.
We kunnen daar een voorstelling, een gedachte van maken bij het aanraken van punt 10.

 

Intentie

Als we onze angst willen transformeren naar de moed van de Liefde, dan kunnen we deze intentie het beste ervaren in energiepunt 13 (Ben, rode Hemelwandelaar). 

Indien we onze boosheid en irritatie willen ombuigen naar de ware macht van de Liefde, integriteit, dan is energiepunt 14 (Ix, Witte Tovenaar) de beste plaats in ons lichaam om steun te ervaren voor dit voornemen .

Als we onze schuldgevoelens en vluchtneigingen willen loslaten, en deze willen vervangen door gevoelens van welbevinden en vertrouwen op onze instincten, dan kunnen we dit oogmerk het beste kenbaar maken in de energiepunten 15 (Men, blauwe Adelaar) en 25 (Chicchan, rode Slang).

 

Uniekheid

Wanneer we teveel het “het Hogere” bezig zijn, of met anderen, verliezen we het contact met ons wezen, met onze unieke geaardheid.
We koppelen dan los van onze essentie.
Dat kunnen we voelen doordat we dan niet op ons gemak voelen.
Het is van wezensbelang om ons te durven onderscheiden van anderen, uniek te mogen zijn.

 

Citaat uit Drunvalo Melchizedek’s nieuwsbrief:

…may each and every one of us find it in our Hearts to open to the streams of energy pouring in from the higher realms and be guided by those forces to choose the path that will bring us out of the darkness into the Age of Light.

Daar ben ik het helemaal mee eens.

 

De stilte van ons hart

Nu de financiële wereld om ons heen in chaos is wordt het extra belangrijk om gecentreerd te zijn in de stilte van ons hart.
Zo kunnen we recht overeind blijven, ook al verandert alles om ons heen. 
Op die manier hebben we een stabiliserende invloed op onze wijde omgeving.

 

Liefde voor onszelf

Wanneer we onszelf liefhebben raken we minder verstrikt in wereldse beslommeringen.
We kunnen steeds weer liefde te sturen naar wie we zijn, naar ons eigen lichaam, ook al beantwoorden we niet aan het beeld dat we van onszelf gevormd hadden.
We zijn dat beeld niet.
We zijn een levend wezen.

 

Onze ware aard

Onze ware, unieke aard bevindt zich in ons lichaam. Daarom is het zo belangrijk om ons lichaam gewaar te zijn, vooral binnenin ons hart.

 

Bestemming

Waarschijnlijk krijgen we het gevoel op weg te zijn naar onze bestemming wanneer we erin slagen om met ons hart aanwezig te zijn bij wat we NU doen.
Zo leren we op te houden onszelf te verdelen in: Ik doe dit, maar eigenlijk zou ik iets anders willen doen.

 

 

Aanwezigheid

Onze aanwezigheid in het Hier en Nu kan ons in verbinding brengen met wie we ten diepste zijn.
Want, we ZIJN energie. We zijn niet het denken over wat er allemaal gebeurt of zou moeten gebeuren.
Iedere keer wanneer we iets anders willen dan wat er NU is dan geven we onze kracht een beetje weg aan dat andere. Ik weet uit ervaring dat het moeilijk is om die gewoonte los te laten.
We kunnen stapje voor stapje gaan door te besluiten dat we ons willen overgeven aan de stroom van het leven en tegelijkertijd aanwezig willen zijn.

Van jongs af aan zijn we afhankelijk geweest van wat er gebeurt.
De reactie op de omgeving van vroeger is in onze cellen opgeslagen zoals poffertjes de vorm van de poffertjespan hebben gekregen.
We zijn daardoor vergeten dat we een scheppende energie zijn.
Door te ervaren hoe vergroeid we zijn met onze omgeving kunnen we, steeds weer, loslaten en van binnenuit gaan leven in de authentieke uitdrukking van wie we zijn.

We leren daardoor ons te bevrijden van dikke lagen van angst.

 

Compassie en overbezorgdheid

Er is een subtiel, maar belangrijk verschil tussen compassie en overbezorgdheid.
Compassie, liefde, brengt ons gevoelens van welzijn, afstemming op ons Hoger zelf. We openen ons hart.
Overbezorgdheid kan ons het tegenovergestelde brengen, zoals gespannenheid, stress, boosheid, angst, depressie, wanhoop. In dat geval raken we verstrikt in de problemen van een ander.
Overbezorgdheid maakt deel uit van de wereld van de dualiteit en heeft te maken met de manier waarop we geleerd hebben onze liefde te tonen. De verantwoordelijkheid die we voelen wordt een last als we teveel betrokken zijn.
We raken dan verstrikt in de problemen van een ander.
Compassie, liefde, daarentegen, kan ons dichter bij een gevoel brengen van wie we werkelijk ZIJN.
Tegelijkertijd verbetert dan onze relatie met de ander.

In het boekje “Understanding care” van de HeartMath foundation® lees ik hoe we door het onderkennen van onze overbetrokkenheid onszelf leren bevrijden van stress:
“As you cut through over-care, you’ll bring yourself back into balance and connect with your heart intelligence to express genuine care……… The wonderful thing is that, once you relinquish over-care in even one area, you’ll suddenly find that it starts to unravel over-care in many other areas at the same time…..”

 

Ons binnenste als Bron

Vanaf onze babytijd hebben we geleerd de vervulling van onze behoeften buiten onszelf te zoeken.
Dit is het grootste struikelblok wanneer we op zoek zijn naar meer contact met wie wij ten diepste zijn.
De weg terug naar onszelf kunnen we vinden door ons lichaam gewaar te zijn.
Wanneer we ons openstellen voor de zintuiglijke ervaring creëren we een brug tussen lichaam en geest.
Het ervaren van het lichaam kan dus een kanaal naar onze geest zijn, naar het bewustzijn van onszelf.
Deze zintuiglijke ervaring van de levensenergie kunnen we altijd terugvinden.
De mogelijkheid om gewaar te zijn verlaat ons nooit.
Door onze zintuigen te openen voor wat er NU gebeurt, oefenen we om de brug naar wie wij ZIJN te versterken.
Er kan dan een soort evenwicht, harmonie, ontstaan, die wij in alle soorten van situaties kunnen aanwenden.
We gaan dan de vervulling in onszelf vinden en ontdekken dat de Bron ons nooit verlaat.
Die is als de oceaan, onpeilbaar diep en uiteindelijk onverstoorbaar.

 

Aanwezigheid

Onze aanwezigheid is de totaliteit van ons zijn.
Op ieder moment kunnen we haar ervaren door ons lichaam gewaar te zijn, de energie die we zijn.

Ons gevoel van eigenwaarde kunnen we bevorderen door, behalve gewaar te zijn, ook een soort gestrektheid van ons lichaam te bevorderen, een vertikaal zijn dat, als tegenwicht voor de zwaartekracht, ons recht overeind houdt.
Een stapel blokken blijft staan als de blokken recht boven elkaar gestapeld zijn.
De zwaartekracht helpt dan om de blokken overeind te houden.
Zo is het ook met ons lichaam.
We hoeven ons niet actief te strekken, want dan gaan we ons weer inspannen.
Het spelenderwijs zoeken naar onze gestrektheid is voldoende.
Een gevoel van evenwicht en van eigenwaarde worden erdoor bevorderd.

 

Van hoofd naar hart

Onze hersenen vergelijken situaties steeds met vroegere ervaringen. Op grond daarvan wordt beoordeeld of de situatie veilig is of gevaarlijk.
Ons hart schijnt dat ook te doen. Wanneer een situatie gelijkenis vertoont met een onveilige omstandigheid van vroeger wordt snel een alarmsignaal gestuurd naar een specifiek deel van onze hersenen, de amandelkern.
Die zendt, buiten ons rationele denken om, signalen van angst naar het lichaam:
We raken uit ons evenwicht en verliezen onze gemoedrust zonder te weten waardoor het komt...
Het is moeilijk om deze vecht- of vluchtreactie met ons rationele denken te doorbreken.
Uit wetenschappelijke studies blijkt dat er een andere manier is om evenwichtig te blijven. Door op het niveau van het hart rustig adem te halen en daar ruimte te maken voor de ademhaling, trainen we ons hart om regelmatiger te kloppen (Bron: Heartmath®).
We ontspannen daardoor en leren om neutraler te reageren op de omstandigheden van het leven.
De omstandigheden van het leven krijgen dan minder vat op ons.
We kunnen met onze aandacht en ademhaling steeds terugkeren naar het niveau van het hart.
De harmonie tussen hoofd en hart wordt daardoor bevorderd.
Door het openen van de energiepunten 9, 10, 3, 11 en 13 wordt het gemakkelijker vanuit ons hart te leven.

 

Aluna Joy's Newsletter van april 2008

Aluna Joy beschrijft in haar laatste nieuwsbrief wat er op dit moment op de aarde gebeurt.
Ik herken het heel duidelijk.
Dit is haar boodschap:

"Since the Equinox, and the amazing energy created by the Solar Wave,
the energy on the planet has once again intensified.
Because all the boundaries have thinned greatly, we are feeling much
MORE of EVERYTHING. We are feeling the collective fear on the planet,
but also can feel the collective harmony. Feeling more and having less
boundaries will make our hearts race and our breathing shallow.

A lot of old dramas are popping up around us in our personal lives,
and other unresolved dramas are intensifying on a global level.
We might feel like crying all the time for no apparent reason.
This is yet another sign that we are waking up and becoming more aware.
This new intensified energy can also be a place in our lives where we can
crack open to yet another layer of awareness and shed old illusions.

The great challenge now is to not allow this energy and resurfacing dramas to
trigger us into negative, ego based action . . . but to continue to hold peace and balance.
We need to hold strong, and add our precious energy to the harmony . . .
and not to battling the darkness. If we let go and surrender during this transition,
we can shed our history and past pain easier than if we struggle against the changes.

We are not going crazy.
We are just feeling the planet and the collective consciousness
closer to the way the great Creator feels it all the time.
Now that we feel it, we can do something about the mis-creations
and bring about harmony and peace once again.
If we don't know it is broken, we won't be able to fix it, right?"

 

Vrede

Ik adem vrede in, ik adem vrede uit.

 

Aanwezigheid

Ik ervaar dat we een periode, een gebied, zijn ingegaan waarin onze intenties sneller vervuld worden.
De doelen die we beogen hebben sneller effect.
Dus is het belangrijk ons ervan bewust te zijn welke voornemens belangrijk voor ons zijn.

- In de eerste plaats is het belangrijk om OP IEDER MOMENT zo volledig mogelijk AANWEZIG te zijn.
Vaak denken we dat ons doel in de toekomst ligt, maar onze houding in het heden is bepalend voor de toekomst die we creëren.

- Daarnaast gaat het over de vraag op welke manier we op dit moment, en in de toekomst, aanwezig willen zijn. Welke houding, waarde, is belangrijk voor ons?
Hoe willen we graag zijn?
Wat dat betreft is het goed om ook eens na te gaan van welke eigenschappen we last hebben.
Zijn we bang, onzeker, overgevoelig, lichtgeraakt?
Dan zouden we kunnen zoeken naar houdingen die ons meer vreugde schenken.
Zoals vertrouwen, eigenwaarde, fierheid, gelijkmoedigheid, ...vreugde...

Het aantal mogelijkheden is heel groot en we zijn steeds vrij om ons bewust te zijn van wat we eigenlijk willen.

Iedere avond, voor we gaan slapen en iedere ochtend, als we wakker worden kunnen we onszelf herinneren aan onze intenties.
Zo gaan we zelf de teugels in handen nemen en leren we op een vreugdevollere manier met onszelf om te gaan.
Wij zijn medescheppers.

 

Liefde voor onszelf

We kunnen vooral veel liefde naar onszelf richten, naar ons eigen lichaam.
's Avonds voor het slapen gaan, 's morgens als we wakker worden en wanneer we er maar aan denken.
We kunnen dat lijfelijk doen, of met lieve woorden.
Misschien wisten we dit al, maar het is belangrijk het ook werkelijk te doen.

 

Liefde

We kunnen besluiten de Liefde toegewijd te zijn.
Steeds weer.

 

De oceaan

De oceaan, in haar oneindigheid, rolt hierheen
in een voortdurende aanraking van het zand dat ook haar bodem is.
Volledige stilte en dan weer denderend geluid van aanzwellend, omslaand water.
Witte brede banen schuim achterlatend
als tedere ontmoeting met het ontvangende land.

Schelpen, zeediertjes, en de natte rand van spiegelend water,
neergelegd met gulle hand,
geven blijk van vorm gekregen Mysterie,
tot een grote golf van brekend water de wondertjes weer bij zich neemt.

Wie is de Schepper van dit, te groot voor woorden?
Wie heeft dit feestmaal toebereid?
Mijn lijf te klein om zoveel vreugde te omvatten?
Ik zou dit beeld vast willen houden, dit gevoel,
maar weet bij voorbaat dat het LEVEN met een grote golf
morgen weer iets anders brengt.

 

Het oog van de storm

Wanneer we ons, zonder aanwijsbare reden, onrustig voelen, kunnen we het best in de stilte, in het oog van de storm blijven. De onrust heeft te maken met de toename van de frekwentie van golven die vanuit ons zonnestelsel op ons af komen.
Door terug te keren naar de stilte van het zijn, in plaats van te gaan 'doen', ontstaat het 'doen' vanzelf uit het zijn, en kan het evenwicht terugkeren in ons handelen.

 

Schild van licht

In de eerste weken van juli 2007 is er door de hogere dimensies een schild, een rasterwerk, van licht geplaatst rond de aarde. Vele mensen hebben geholpen om dit raster rond deze planeet op zijn plaats te brengen en te houden. Hierdoor is een betere verbinding tot stand gebracht tussen de aarde en de hogere dimensies.
Wij kunnen hieraan bijdragen en daarmee iets goeds doen voor onszelf en voor de aarde.
Dat kan op twee manieren:

- We kunnen ons voorstellen dat ons lichaam omgeven is door een soort kristal.
Dit kristal bestaat uit twee piramides. Beide hebben een vierkant vlak aan de onderkant. Je kunt je voorstellen dat je de piramides met elkaar kunt verbinden door één piramide om te draaien, waardoor de top naar beneden wijst. De vierkante vlakken zijn dan tegen elkaar aan. Eén punt van het kristal wijst dan naar boven en de andere naar beneden. Het horizontale vlak, het vierkant dus waar de piramides elkaar raken, mag zich bevinden op die hoogte van je lichaam die voor jou op dat moment het beste voelt. We noemen dit kristal een "hologram van evenwicht".

- Daarnaast is het belangrijk om, zo vaak als we daaraan denken, een gevoel van dankbaarheid op te roepen. Je kunt dat doen door iets in je geest op te roepen waar je dankbaar voor bent. Je kunt dit dan werkelijk in je hart voelen.
Als er andere gevoelens loskomen bij het openen van je hart dan kun je deze gevoelens toelaten, terwijl je tegelijkertijd dankbaar blijft.

’s Nachts

Als je ’s avonds in bed ligt kun je weer het kristal visualiseren, met één punt naar boven en één punt naar beneden gericht. Het horizontale vierkant waar beide piramides verbonden zijn bevindt zich op het niveau van de matras. Jij ligt dus op dat horizontale vlak. De top van het kristal bevindt zich boven je, en het laagste punt steekt even ver naar onderen uit.
Je hebt nu weer het hologram van evenwicht om je heen gecreëerd.

Dit is wat we kunnen doen voor de aarde, en voor onszelf.

Liefde heelt

Er is een manier van zijn die zowel de ander goed doet als onszelf. Dat gebeurt wanneer we ons overgeven aan Liefde.
Het gebeurde gisterenavond.
Ik voelde me ergens emotioneel over. Ben dan van binnen een beetje aan het strijden, en aan het zoeken naar een oplossing.
Toen las ik ergens dat we naar een stille plaats in onszelf kunnen gaan.
Dat is een plaats waar alles mag zijn zoals het is.
Dat is een plaats waar heling kan plaatsvinden.
In de eerste plaats heling van onszelf, waardoor we in stilte aanwezig kunnen zijn bij de ander.
De problemen vallen daar weg, omdat zowel de ander als wijzelf omhuld worden door Liefde.
De innerlijke vrede kan dan terugkeren.

Ten diepste kan ik voelen dat deze weg mijn Weg is.
Het proces van loslaten van wat van de wereld is, om uit te komen bij een volledige verbinding met de ziel.
Ik weet dat onze ziel verbonden is met allesomvattende liefde.
Alles wat ons in de weg staat om ons daaraan toe te vertrouwen kom we in dit proces tegen.

 

Onze identiteit

Als we worstelen met een probleem, dan steken we daar zoveel energie in, dat we het probleem bijna gelijkstellen aan wie we Zijn.
Het probleem vult ons universum.
We kunnen dan niet meer zien wat er Nu werkelijk Is en waarderen niet meer wie we werkelijk Zijn.
We richten de negatieve energie tegen onszelf en tegen wat er Hier en Nu wel Is.
Ik weet uit ervaring dat onze problemen zich net zo lang aan ons blijven opdringen totdat we dit begrijpen.

Je kunt voor jezelf nagaan door welk probleem jij in beslag genomen wordt.
Voel maar hoezeer je jezelf bent gaan zien als iemand met dat probleem.
Hoe het bijna je identiteit geworden is.
Hoe je als het ware het probleem geworden bent en misschien wel een groot deel van de beschikbare energie daaraan besteedt.
Ervaar ook de lichaamshouding die hoort bij iemand met zo'n probleem.
Zoek nu naar een manier om je visie op jezelf te verruimen.
Hoe je kunt voelen dat er weliswaar een probleem is, maar dat je het probleem niet BENT.
Zoek naar een lichaamshouding waarbij je dat kunt voelen.
Laat het goede van deze lichaamshouding tot je doordringen.
Je kunt deze lichaamshouding vandaag met je meenemen, de wereld in.

Weet dat je steeds weer kunt terugkeren naar deze houding.

 

Een web van vrede weven

Bij het leven van de hoogste kracht waartoe ik mij in staat voel merk ik de laatste dagen dat ik mij op een eenzame weg bevind.
Gisteren kon ik voelen dat er vele mensen zijn die de intentie hebben deze Vrede te leven.
Ik werd dit gewaar in het midden van mijn rug.

Er is een web van vrede dat al bestaat.
We kunnen daarop aansluiten.
We kunnen ons voorstellen dat we onze handen op elkaar's rug leggen, ter hoogte van het midden.
Je kunt je dit ook met anderen voorstellen .

Het punt onder het midden noem ik "de vrede van niet weten".
Het punt boven het midden: "de vrede van het bestaan".

Joos