nl | en | es

De zonnetekens en de chakrasEr is een samenwerking tussen de energiepunten in ons lichaam, de zonnetekens en de chakras.
Zowel op het energetische vlak als fysiek, emotioneel, mentaal, en spiritueel.
De chakras bevinden zich op de verticale as van het lichaam, recht boven elkaar.
De energiepunten kunnen we aan beide zijden symmetrisch daarvan vinden. 

Het eerste chakra bevindt zich aan de basis van de wervelkolom.
Vlak daarnaast, op het onderste punt van het heupbeen, bevindt zich aan weerszijden energiepunt 25.
Dit punt, Chicchan, rode Slang, staat voor instinct, levenskracht, vitaliteit.
Als we afbeeldingen van de chakras bekijken dan zien we soms in het eerste chakra het begin van een spiraal, ook wel slang genoemd.
Onze Heilige Oorsprong bevindt zich daar.
Door te leren met gestrekte rug onze zitbeentjes, waar punt 25 zich bevindt, in contact te brengen met de stoel waarop wij zitten, kan de stroming van energie in het eerste chakra toenemen.
Hierdoor wordt onze verbinding met de aarde ondersteund.

Het tweede chakra bevindt zich boven het schaambeen. Het is de plaats waar de linker en de rechter spiraal elkaar kruisen en oversteken naar de andere kant.
Het tweede chakra heeft te maken met de “sappigheid” van het leven, de creativiteit, de vruchtbaarheid, de sensualiteit, de contrasten.
Energiepunt 15, Men, blauwe Adelaar, in de lies en punt 2, Ik, witte Wind, op de rug, aan de bovenkant van het heupbeen, staan ermee in verbinding. Bij een vrije ademhaling bewegen punt 15 en punt 2 wiegend mee.
De wijsheid van zonneteken Ik in punt 2 helpt ons boven de dualiteit uit te stijgen en er toch van te genieten.
We kunnen daar, bij wijze van spreken, de etherische energie “ademen” die ons in contact brengt met de fundamentele goedheid van het bestaan.
Contact met punt 15 helpt ons vooral om bij onszelf te blijven. We leren daardoor contact met de ander te maken zonder onszelf “weg te geven”.
Het weg willen vluchten kan dan plaats maken voor genieten van het hier, nu, op deze plaats zijn.

Het derde chakra bevindt zich in het midden van het lichaam. Het is de plaats waar we de kracht van onze unieke persoonlijkheid kunnen ervaren. We kunnen daar leren voelen wat bij ons past, los van de verwachtingen die we hebben op grond van onze opvoeding en de sociale omgeving.
Ook ons onderscheidend bewustzijn bevindt zich daar.
Als het chakra niet in evenwicht is dan kunnen we verzeild raken in oordeel, ergernis, woede, eigenmachtigheid.
Door deze negatieve houdingen worden we voor ons welbevinden enerzijds afhankelijk van onze omgeving en anderzijds zijn we dan zeer geneigd onze innerlijke macht af te splitsen van ons handelen in de wereld.
De opgave van deze chakra is: in relatie kunnen staan zonder onze macht weg te geven. Of: in onze kracht kunnen staan zonder het gevoel van relatie te verliezen. Om daartoe in staat te zijn is allereerst een verbinding met ons eigen innerlijk van belang. Van daaruit kunnen we naar buiten treden.
Punt 23, Akbal, blauwe Nacht, in het midden van de rug, bij de onderste ribben, staat voor de energie van onze incarnatie, van onze uniekheid. Door het energiepunt te openen kunnen we steeds meer gevoed worden door ons eigen innerlijk, onze uniekheid. Van hieruit kunnen we leren onafhankelijk in de wereld te staan, zonder het contact met onszelf en/of onze omgeving te verliezen.
Punt 14, Ix, witte Tovenaar, bevindt zich aan de voorkant van het lichaam, aan de binnenkant van de onderste ribben.
Hier kunnen we afstemmen op “de wil van de Kracht die mij leidt”.
We stemmen daarmee af op onze essentie en leren daardoor geleidelijk onze eigenmachtigheid, het willen dat het leven anders is dan het Is, los te laten.
Energiepunt 9, Muluc, rode maan, aan de onder/binnenkant van de schouderbladen, is een gebied waar we veel onbewuste informatie hebben opgeslagen. Door het punt te openen krijgen we toegang tot een gebied waar ons zelfvertrouwen gevoed wordt. Hierdoor voelen we ons beter in staat tot “onafhankelijk Zijn”, in plaats van onze onvrede te projecteren op de omgeving.
Ook punt 19, Cauac, blauwe Storm, in de elleboog staat met het derde chakra in verbinding.
Het is het energiepunt voor transformatie. Door ons te openen voor de energie in dit punt kunnen we leren ervaren dat we “in de wereld maar niet van de wereld” zijn .
Ook rond onze navel kunnen we ervaren dat we zowel onze unieke persoonlijkheid zijn als deel van de Energie die aan ons leven voorafgaat. De navel is de plaats waar we onze vroegste verbinding maakten met onze omgeving.
We zijn daar nog verbonden met onze Oorsprong en tegelijkertijd in de wereld.

Het vierde chakra bevindt zich in het midden van de borst. Hier kunnen we ontdekken dat de bron van de liefde zich binnen onszelf bevindt als een richting- en levengevende kracht. De kwetsbaarheid van het gewonde kind in onszelf kan hier getransformeerd worden naar respect en naar de rijpheid van volwassen liefde.
Punt 13, Ben, rode Hemelwandelaar, bevindt zich tien centimeter onder de sleutelbeenderen, aan beide kanten van het borstbeen. Door het openen van dit energiepunt kunnen we ervaren dat we de moed kunnen vinden om in de richting te gaan die liefde van ons vraagt. Soms vraagt dit een verandering in onze levenshouding, op andere momenten is het nodig een ingrijpender beslissing te nemen.
Op dezelfde hoogte op de rug bevindt zich punt 10, Oc, Witte Hond. Het openen van dit punt brengt ons het vermogen om het verleden los te laten en onvoorwaardelijke liefde deel uit te laten maken van ons leven.
Ook Cimi, witte Wereldoverbrugger, energiepunt 26, aan de buitenkant van de schouderbladen helpt om, wanneer het punt geopend is, te leven in compassie met al het leven.

Het vijfde chakra bevindt zich ter hoogte van de keel. Via de energie van dit centrum kunnen we manifesteren en communiceren.
Energiepunt 22, Ik, witte Wind, bevindt zich aan weerszijden van dit chakra. Door ons te openen voor de energie van dit punt kunnen we leren in overgave te leven. We kunnen daar de etherische energie “ademen” en de verbinding ervaren met de levensenergie. Het voor onszelf herhalen van de woorden: “Ja ik wil, ja ik kan” kan ons helpen om meer verbinding met dit gebied tot stand te brengen. In dat geval werken we mee om tot ver gevorderde leeftijd onze vitaliteit vorm te geven.
Bij blokkade van dit punt hebben we de moed opgegeven en “laten we het hoofd hangen”.
Punt 11, Chuen, blauwe Aap, bevindt zich op de zelfde hoogte aan de rugzijde van ons lichaam. We kunnen daar de speelse energie vinden van het creatieve, onschuldige kind en daardoor leren de overtollige ballast los te laten.
Vlak daaronder, in energiepunt 3, Akbal, blauwe Nacht, vinden we de energie die te maken heeft met onze uniekheid, incarnatie.
Halverwege de nek bevindt zich punt 12, Eb, gele Mens. Vanaf dit punt gaat de energiestroom aan de voorkant van het lichaam naar beneden. Dit punt bevindt zich op de overgang tussen ons individuele zijn en de universele kracht.
Ons bewustzijn is hiermee in overeenstemming wanneer het punt geopend is.

Het zesde chakra bevindt zich iets boven de wenkbrauwen.
Dit centrum heeft te maken met ons derde oog en met de wijsheid van het Zien.
Energiepunt 20, Ahau, gele Zon, kunnen we op het voorhoofd vinden, boven de wenkbrauwen.
Toevertrouwen aan een Kracht die groter is dan wijzelf is voor mij de essentie van dit punt. Door het bewustzijn dat we doorgeven wat ontvangen wordt kunnen we ervaren samen te werken met een Hogere macht.
Ook punt 21, Imix, rode Draak, aan de onderkant van de jukbeenderen, op het midden van de wangen, heeft met het zesde chakra te maken. Door ons toe te vertrouwen aan de vrede van het tijdloze Nu kan datgene wat vorm gegeven wordt zich steeds vernieuwen.
Energiepunt 4, Kan, gele Zaad, op de onderrand van de schedel staat in verband met het zien en met de ordening tussen ons fysieke bestaan en onze geest.

Voor het zevende chakra, bovenop het hoofd, kan ik geen energiepunten vinden. De energie stroomt daar binnen en verdeelt zich op zeer geordende wijze over het lichaam. We staan daar in verbinding met de allerhoogste Kracht.

De energiepunten 17 en 18 in de hand, 1 en 8 in de knie, en 5, 16, 6, 7 en 24 in de voet blijven nog onbenoemd.

Mijn intuïtie zegt me dat punt 17, Caban, rode Aarde, aan de buitenkant van de pols, vooral samenhangt met het tweede chakra. We ontlenen onze intuïtie, de synchroniciteit van ons bestaan, vaak aan gevoelens in onze buik, waar het tweede chakra zich bevindt.
Het is of energiepunt 17 vooral als antenne, als ontvangststation functioneert, We ontvangen daar informatie over de energie waar we in onze omgeving mee te maken hebben.

Punt 18 lijkt vooral in relatie te staan met het derde chakra. Het is of de bron van ons bestaan en ons individuele zijn daar in wisselwerking staan: Uw wil de mijne, mijn wil de Uwe.

Ik heb de indruk dat punt 1, Imix, rode Draak, aan de binnenkant van de knie niet met één bepaalde chakra in verbinding staat. Ofwel, dit punt is gerelateerd aan alle chakras.

Punt 8, Lamat, gele Ster, aan de buitenkant van de knie lijkt vooral samen te werken met het vierde chakra, met name met energiepunt 13. Jude Currivan noemt in haar boek “The 8th chakra” een centrum dat gelegen is tussen het vierde en het vijfde chakra. Zij noemt dit het achtste chakra, het Universele hart, een plaats waar hoofd, hart en wil samenkomen. Zou punt 8 daarmee te maken hebben?

Punt 5, Chicchan, rode Slang, aan de binnenkant van de enkel, staat mijns inziens vooral in verbinding met de levenskracht, het vuur, het instinct van het eerste chakra.

Punt 16, Cib, gele Krijger, aan de buitenkant van de enkel, doet mij vooral denken aan de woorden “Ja ik wil, ja ik kan” van het vijfde chakra. Wanneer we deze woorden gestalte geven leven we als “Strijder van het licht” op de pelgrimsroute van het leven.

Punt 6, Cimi, witte Wereldoverbrugger, punt 7, Manik, blauwe Hand en punt 24, Kan, gele Zaad, op de voeten, zouden te maken kunnen hebben met een chakra dat zich vijftien centimeter onder de voeten bevindt. Dit is een energiecentrum dat door Jude Currivan het negende chakra, oftewel het aardster chakra, wordt genoemd.
Voor mijn gevoel hebben deze energiepunten te maken met een diepe verbinding met de aarde.
En met instemming met de eigen levensweg, met het leven van de eigen bestemming.

In het lichaam bestaan geen absolute waarheden en ik hoop dan ook dat deze reis langs de chakras, de energiepunten en de zonnetekens slechts als inspiratiebron wordt opgevat.
Alles is subjectief, beweegt, verandert.
Dat geldt voor ons leven, voor onze gezichtspunten, maar ook voor de levensenergie.
De bron daarvan blijft een mysterie.


© Joos Bouwmeester