nl | en | es

De energiepunten in het menselijk lichaamHet universum bestaat uit energie.
Onpersoonlijke energie, voortkomend uit een oerbron die door de Maya’s Hunab Ku wordt genoemd.
Alles trilt en hangt samen in een groter Geheel.
De beweging verloopt meestal op een ordelijke manier. Elektronen draaien rond een kern, de aarde en de maan rond de zon, de sterren en planeten zijn dynamisch bewegend gerangschikt in het heelal.
Ook het menselijk lichaam is zo’n wonderlijk geordend energiesysteem dat op haar beurt beïnvloed wordt door grotere krachten.

Door de invloed van de tijd hebben de onpersoonlijke krachten een persoonlijke uitwerking op ons, bijvoorbeeld op de manier zoals beschreven in de Tzolkin, de heilige kalender van de Maya’s. De Tzolkin beschrijft hoe wij, door een samenhang tussen 20 zonnetekens en 13 tonen op cyclische wijze worden beïnvloed.

In Jin Shin Jyutsu worden 26 energiepunten beschreven. Deze bevinden zich zowel aan de rechter- als aan de linkerzijde van het lichaam.
Door onze aandacht te richten op deze zones wordt de levensstroom geharmoniseerd en bevorderd.

De aard van de energie op zo’n punt komt overeen met de kwaliteit van de creatieve energie van de zonnetekens zoals door de Maya’s beschreven.
Wanneer het energiepunt geblokkeerd is neigt de mens naar een houding die de schaduwkant van het zonneteken reflecteert.

Zo bevindt zich bijvoorbeeld punt 1 aan de binnenkant van de knieën.
Imix, rode Draak, het scheppende beginsel, komt daarmee overeen. Als het energiepunt geopend is durven we te vertrouwen. We neigen daarentegen naar onbuigzaamheid en angst om afgewezen te worden wanneer de energie geblokkeerd is.

Punt 2 bevindt zich aan de bovenkant van het heupbeen en wordt geassocieerd met Ik, witte Wind, Inspiratie.
Wanneer het energiepunt geblokkeerd is voelen we ons afgescheiden van de etherische energie die ons doordringt en neigen we naar besluiteloosheid.

Aan de boven/binnenkant van de schouderbladen bevindt zich punt 3, Akbal, blauwe Nacht.
We kunnen daar ervaren hoe belangrijk het is onze uniekheid te leven, de eigen incarnatie.
En hoe verloren kunnen we ons voelen als deze energie geblokkeerd is en we niet vertrouwen op onze innerlijke stem.

Punt 4 bevindt zich aan de onderkant van de schedel, de plaats in het lichaam waar de coördinatie plaatsvindt tussen lichaam en geest.
Kan, gele Zaad is een brug tussen de materie en het onzichtbare en vertegenwoordigt de scheppingsenergie die de geestelijke blauwdruk en de fysieke manifestatie op een wonderbaarlijk geordende manier gestalte geeft.
We ervaren lichaam en geest als gescheiden wanneer het energiepunt geblokkeerd is.

Aan de binnenkant van de enkel, in het kuiltje tussen enkel en hiel bevindt zich punt 5, Chicchan, rode Slang.
Dit energiepunt is belangrijk voor de instincten, de levenskracht, intimiteit.
Als het energiepunt gesloten is voelen we ons minder vitaal en neigen we ertoe ons vast te zetten in een schijnwereld.

Punt 6 bevindt zich in de voetholte en staat in verband met Cimi, witte Wereldoverbrugger.
Is het punt geopend dan kunnen we ervaren dat er voortdurend een evenwicht is tussen leven en dood, tussen vorming en vernietiging.
We neigen naar een slachtofferrol bij pijnlijke veranderingen als het punt gesloten is.
En andersom, we sluiten het energiepunt als we de veranderingen in ons leven niet aankunnen.

Onder de grote teen bevindt zich punt 7, Manik, blauwe Hand.
Via dit energiepunt kunnen we de verbinding voelen tussen onze persoonlijkheid en de “flow” van het universele zijn. Wanneer we onze energie hebben teruggetrokken uit dit punt ervaren we een conflict tussen onze individuele behoeftes en de verbinding met de omgeving.

Punt 8, Lamat, gele Ster, bevindt zich aan de buitenkant van de knie. Als het energiepunt geopend is ervaren we de verbinding en de harmonie met de hogere octaven van het leven.
Als het punt geblokkeerd is neigen we naar disharmonie, verwarring, richtingloosheid.

Aan de onder/binnenkant van het schouderblad bevindt zich punt 9, Muluc, rode Maan.
Via dit punt zijn we verbonden met het onderbewuste Zelf.
We neigen ertoe sterke emoties op anderen te projecteren en daardoor dominant of onzeker te zijn als het punt geblokkeerd is.

In het midden van het schouderblad, aan de kant van de wervelkolom, bevindt zich energiepunt 10, Oc, witte Hond.
Diepe acceptatie van onszelf en de ander is een kwaliteit van dit punt. Tederheid.
Als het energiepunt gesloten is kunnen we in een illusionaire wereld terechtkomen waar we invullen wat een ander van ons zou kunnen denken.
Ook angst voor de toekomst hoort bij een blokkade van dit punt.

In de driehoek tussen schouder, nek en wervelkolom bevindt zich punt 11, Chuen, blauwe aap.
Als het energiepunt geopend is ervaren we de eigen speelsheid, onschuld en creativiteit.
Vaak is dit punt gesloten en zijn we geneigd een te grote last op onze schouders te nemen, het goed te moeten doen, en te moeten presteren ten koste van levensvreugde.

Halverwege de nek bevindt zich punt 12, Eb, gele Mens.
Als het energiepunt geopend is zijn we in staat tot volledig waarnemen, voorbij de opgelegde patronen.
Wanneer het punt geblokkeerd is neigen we tot verstandelijk redeneren en wordt de aandacht gericht op de tekorten van het leven.

Op 10 centimeter onder de sleutelbeenderen bevindt zich punt 13, Ben, rode Hemelwandelaar.
Daar kunnen we ervaren dat de bron van de liefde zich in onszelf bevindt.
Daar kunnen we moed vatten om deze kracht te volgen.
Als het energiepunt geblokkeerd is ervaren we angst om te leven, en houden we ons schuil in een innerlijke gevangenis.

Aan de onderkant van de ribbenkast bevindt zich punt 14, Ix, witte Tovenaar.
We werken mee aan het openen van het punt wanneer het lukt te leven vanuit “Uw wil geschiede”.
Door onze schaduw en die van anderen te accepteren wordt alles uit de weg geruimd wat in de weg staat om de intenties vanuit ons diepste zelf vorm te geven.
We ontdekken dan dat er uiteindelijk geen verschil is tussen de wil van het kleine ik en de Universele Wil en gaan volledig in het Hier en Nu leven.
Twijfels vormen de blokkade van het punt.

In de lies bevindt zich punt 15, Men, blauwe Adelaar. Als het energiepunt geopend is zijn we verbonden met de eigen behoefte en visie. We zijn dan in contact met onszelf. Als het punt geblokkeerd is splitsen we tussen enerzijds teveel van onszelf te willen geven en anderzijds ergens anders te willen zijn dan waar we nu zijn.

Aan de buitenkant van de enkel, in het kuiltje tussen enkel en hiel, bevindt zich punt 16, Cib, gele Krijger.
Als het punt geopend is zijn we in staat tot geïnspireerd handelen.
Bij blokkade van het punt laten we ons teveel beïnvloeden door negatieve uitstraling in onze omgeving en door oude patronen van krachten uit het verleden.

Aan de buitenkant van de pols, aan de kant van de pink, bevindt zich punt 17, Caban, rode Aarde.
Als het energiepunt geopend is ontvangen we veel intuïtieve informatie. We zijn dan in staat op een nieuwe manier met een probleem bezig te zijn.
Bij blokkade van het punt kunnen we de oriëntatie verliezen door ons teveel bezig te houden met de reactie van de ander, of door met onze gedachten in het verleden of in de toekomst te zijn.

In de palm van de hand, in het duimgewricht, bevindt zich punt 18, Etznab, witte Spiegel.
Als het energiepunt geopend is weten we dat we de wijsheid en de antwoorden in de stilte van onszelf kunnen vinden. Door het besef dat we medeschepper zijn kunnen we ons steeds weer bevrijden uit de wereld der illusies.
Twijfel over de juiste richting is de blokkade van het punt. We denken dan dat het gras aan de andere kant groener is.

In de plooi van de elleboog bevindt zich punt 19, Cauac, blauwe Storm.
Als het energiepunt geopend is stellen we ons open voor transformatie in de richting van het bewustzijn van de Energie die aan ons bestaan op aarde voorafgaat. Bij blokkade van het punt klemmen we ons vast aan oude gedachtepatronen en houden we onze spirituele ontwikkeling tegen.

Op het voorhoofd, boven de wenkbrauwen, bevindt zich punt 20, Ahau, gele Zon.
Als het punt geopend zijn we in staat tot het leven van de onbegrensde energie binnen de grenzen van de dualiteit.
We weten dan dat ons doel is te dienen en door te geven wat ontvangen wordt.
Als het punt geblokkeerd is zijn we geneigd ons te hard in te spannen en snel te veroordelen.

De zonnetekens 1 t/m 6 komen nog een keer in het lichaam voor, op de punten 21 t/m 26.

Punt 21, Imix, rode Draak, bevindt zich vlak onder het jukbeen.
Het is een energiepunt waar voortdurend vernieuwen nodig is.
Als het geblokkeerd is leven we in vastgeroeste patronen en geloven we dat onze reacties op de wereld, onze emoties, de werkelijkheid zijn.

Punt 22, Ik, witte Wind, bevindt zich vlak onder de sleutelbeenderen.
We kunnen daar voelen dat we subtiele energie “ademen”.
Als we weg zijn gegaan uit het punt voelen we ons bang omdat we denken dat ons leven anders zou moeten zijn dan het Is, en hebben we de moed opgegeven.

Punt 23, Akbal, blauwe Nacht, bevindt zich midden op de rug, onder de onderste rib.
In dit punt kunnen we de verbinding ervaren tussen het fysieke bestaan en de Energie die we zijn.
We vertrouwen in ons eigen functioneren als het energiepunt geopend is. En andersom, het energiepunt kan zich openen wanneer we meer op onszelf gaan vertrouwen.
Wanneer het punt geblokkeerd is leven we in onbestemde angst, schrik, splitsing in tegenpolen, en hebben we de neiging te vluchten.

Punt 24, Kan, gele Zaad, bevindt zich op de bovenkant van de voet. Als het punt geopend is kunnen we de verbinding met onze wortels voelen. De ordenende groeikracht van Kan wortelt zowel in de aarde als in de richting van het licht. Ook kunnen we daar ervaren een schakel tussen generaties te zijn.
We leven in angst voor wat er zou kunnen gebeuren als we onze energie teruggetrokken hebben uit het punt.

Punt 25, Chicchan, rode slang, bevindt zich aan de onderkant van het heupbeen.
Dit gebied is verbonden met alle niveaus van ons zijn.
Als het punt geopend is ervaren we vuur, instinct, levenskracht, mysterie.
Bij blokkade van het punt ervaren we een houding van weerstand, opstandigheid.

Punt 26, Cimi, witte Wereldoverbrugger, bevindt zich op de rug, aan de buitenkant van de schouderbladen, onder de oksel.
Als het punt geopend is leven we het eigen leven in compassie met de ander, in eerbied voor al het leven.
Als het punt geblokkeerd is onderbreken we de eigen levensstroom in reactie op gebeurtenissen in ons leven.

Het is bijzonder om te ontdekken hoe wij als mens deel uitmaken van een allesomvattend Geheel.
Het is de mens die door middel van bewustzijn betekenis verleent.

© Joos Bouwmeester

Een volledige afbeelding van Mira vind je door hier te klikken:

zonnetekens

En een afbeelding van Mira met de zonnetekens door hier te klikken:

zonnetekens


Hierna worden de punten van het lichaam beschreven, met het nummer, de naam en een kenmerk zoals we die terug kunnen vinden in geschriften over de Tzolkin.

 1. Imix - Rode draak
  Het scheppende beginsel
 2. Ik - Witte wind
  Bezieling, inademing, communiceren
 3. Akbal - Blauwe nacht
  Uniekheid, incarnatie
 4. Kan - Gele zaad
  Ordenende groeikracht
  Een brug tussen de materie en het onzichtbare
 5. Chicchan - Rode slang
  Levenskracht, instinct
 6. Cimi - Witte wereldoverbrugger
  Evenwicht tussen leven en dood
 7. Manik - Blauwe hand
  Brug tussen de persoonlijkheid en het spirituele
 8. Lamat - Gele ster
  Intuïtief begrip van hogere octaven van het leven, schoonheid
 9. Muluc - Rode maan
  Zuiverend element voor de geest
 10. Oc - Witte hond
  Onvoorwaardelijke liefde, loslaten
 11. Chuen - Blauwe aap
  Creativiteit, speelsheid, humor
 12. Eb - Gele mens
  Maakt ons bewust van Goddelijk bewustzijn, vrije wil
 13. Ben - Rode hemelwandelaar
  Kanaal tussen hemel en aarde
 14. Ix - Witte tovenaar
  Tovenaar in het tijdloze Nu
 15. Men - Blauwe adelaar
  Planetair bewustzijn
 16. Cib - Gele krijger
  Contact met galactisch bewustzijn
 17. Caban - Rode aarde
  Synchroniciteit, intuitie
 18. Etznab - Witte spiegel
  Onderscheidingsvermogen tussen beeld en werkelijkheid. Wijsheid en zuivering
 19. Cauac - Blauwe storm
  Transformatie
 20. Ahau - Gele zon
  Verlicht het essentiële vuur, de essentie van alles
 21. Imix - Rode draak
  Het scheppende beginsel
 22. Ik - Witte wind
  Bezieling, inademing
 23. Akbal - Blauwe nacht
  Uniekheid, incarnatie
 24. Kan - Gele zaad
  Ordenende groeikracht
  Een brug tussen de materie en het onzichtbare
 25. Chicchan - Rode slang
  Levenskracht, instinct
 26. Cimi - Witte wereldoverbrugger
  Evenwicht tussen leven en dood

Hierna volgen de namen die ik gaf aan de energiepunten in het lichaam, bij het schrijven van mijn boek: "Spelen met de levensenergie".

 1. De eerste beweger
 2. De vrede van niet-weten
 3. Harmonie 
 4. Het venster
 5. Het intieme zijn
 6. Toestemming
 7. Verbinding
 8. Veld van mogelijkheden
 9. Onafhankelijk Zijn
 10. Teer begin
 11. Vrijheid van beweging
 12. Voorbij de patronen
 13. De moed van de Liefde
 14. De wil van de Kracht die mij leidt
 15. De Poort naar welzijn
 16. Het fundament
 17. Intuïtie
 18. Bewustzijn en lichaamsbewustzijn
 19. In de wereld, maar niet van de wereld
 20. Natuurlijk Zijn
 21. Vernieuwen
 22. Toevertrouwen
 23. De vrede van het bestaan
 24. Indalen en naderen
 25. Heilige Oorsprong
 26. De hele mens