nl | en | es

Jin Shin Jyutsu

 

Overwinnen van angst

Vaak is het moeilijk om onze angsten te overwinnen.
Om het lichaam daarbij te helpen kunnen we met één van de stromen uit Jin Shin Jyutsu® de nierstroom in evenwicht brengen:
1. Met de linkerhand houd je de rechter kleine teen vast, terwijl je de rechterhand op je schaambeen legt.
2. Daarna leg je de linkerhand op het stuitje en de rechterhand blijft op het schaambeen.
3. Tijdens het vervolg van de oefening blijft de linkerhand op je stuitje.
4. De rechterhand leg je aan de linkerkant van het lichaam op energiepunt 14, naast de onderste rib.
5. Daarna aan de linkerkant van het lichaam op energiepunt 13, op 10 centimeter onder het sleutelbeen, .
6. Tenslotte leg je de rechterhand op energiepunt 12, aan de linkerkant van het midden van de nek.

Daarna de andere kant van het lichaam:
1. Met de rechterhand houd je de linker kleine teen vast, terwijl je de linkerhand op je schaambeen legt.
2. Daarna leg je de rechterhand op je stuitje, terwijl de linkerhand op het schaambeen blijft.
3. De rechterhand blijft verder op het stuitje, terwijl je de linkerhand achtereenvolgens aan de rechterkant van het lichaam op energiepunt 14 legt, op energiepunt 13 en energiepunt 12.

Neem de tijd om alles goed te ervaren.

Een illustratie met de plaats van de energiepunten in het lichaam kun je vinden op: http://www.joosbouwmeester.com/imgcontent/mira-numeros-1024.jpg

 

De zesde diepte

De zesde diepte, het gebied rond de navel en het middenrif, is de plaats waar ons fysieke bestaan en de energie die we ZIJN samenkomen.
Met de aandacht in dat gebied van het lichaam aanwezig zijn kan voorkomen dat we verstrengeld raken met de chaos van de wereld om ons heen. We leren daardoor in onze eigen kracht te blijven, in de bron van ons wezen.
We kunnen steeds met onze aandacht naar dat gebied terugkeren en daardoor ons leven in balans brengen.

Ook onze handpalmen zijn verbonden met het oervuur van ons leven.

We kunnen de zesde diepte harmonizeren door de duim of de vingers van de ene hand in het midden van de handpalm van de andere hand te leggen, of door de handpalmen en de vingers van beide handen in gebedshouding tegen elkaar te houden.

We kunnen de middenrifstroom in harmonie te brengen door met de vingertoppen van de linkerhand energiepunt 14 van de rechterkant aan te raken, en met de vingertoppen van de rechterhand contact te maken met energiepunt 19 in de plooi van de elleboog aan de linkerkant.
En andersom: met de vingertoppen van de rechterhand energiepunt 14 van de linkerkant aanraken en met de vingertoppen van de linkerhand contact maken met energiepunt 19 van de rechterkant.

We kunnen de navelstroom in harmonie te brengen door de linkerhand op punt 20, rechts op het voorhoofd te leggen en de rechterhand op energiepunt 19 links.
En andersom: de rechterhand op punt 20, links op het voorhoofd en de linkerhand op energiepunt 19 rechts.
 

 

De bemiddelaarsstroom

In deze tijd is het belangrijk tegenstellingen te overbruggen.
In het lichaam tonen deze verschillen zich door een gebrek aan coördinatie tussen de rechter- en de linkerhelft van het lichaam, de voor- en de achterzijde en tussen de boven en de benedenkant.
De functie van de rechterhelft van onze hersenen verschilt totaal van die van de linkerhelft.
In de rechter hersenhelft vinden we de vrede en de compleetheid van ons zijn.
In de linker hersenhelft vinden processen plaats die te maken hebben met het waarnemen in termen van oorzaak en gevolg, met het spreken en begrijpen van taal en het logisch denken.
De bemiddelaarsstroom kan ons helpen te ontdekken dat de verschillen aanvullend zijn in plaats van tegengesteld.

Ik pas de bemiddelaarsstroom op mezelf toe, als zelfhulp methode.
De energiepunten 10, 9, 23 en 2 aan de linkerkant van het lichaam raak ik met de rechterduim of vingertoppen aan.
De energiepunten op de linkerarm: 19 hoog, op de bovenarm, 10 centimeter boven 19, 19 en 18 kunnen met de aandacht aangeraakt worden.
Zo ontstaat als het ware een draad van 10 naar 19 hoog, naar 19, 9, 23, 18 en 2. Allen aan de linkerkant van het lichaam.
Daarna blijven de vingertoppen van de rechterhand op energiepunt 2 links, terwijl met de linkerhand achtereenvolgens energiepunt 13 links, 14 rechts en energiepunt 8 aan de buitenkant van de linkerknie aangeraakt worden.
Tenslotte met een zachte aanraking de punten 19 hoog, 19 en 18 op de linkerarm en hand.

En de andere kant van het lichaam:
De energiepunten 10, 9, 23 en 2 aan de rechterkant van het lichaam raak ik met de linkerduim of vingertoppen aan.
De energiepunten op de rechterarm: 19 hoog, op de bovenarm, 9 en 18 kunnen met de aandacht aangeraakt worden.
Zo ontstaat als het ware een draad van 10 naar 19 hoog, naar 19, 9, 23, 18 en 2. Allen aan de rechterkant van het lichaam.
Daarna blijven de vingertoppen van de linkerhand op energiepunt 2 rechts, terwijl met de rechterhand achtereenvolgens energiepunt 13 rechts, 14 links en energiepunt 8 aan de buitenkant van de rechterknie aangeraakt worden.
Tenslotte met een zachte aanraking de punten 19 hoog, 19 en 18 op de rechterarm.

Ik merk dat hierdoor veel verwarring in het lichaam wordt opgelost.

 

De miltstroom

De miltstroom van Jin Shin Jyutsu is naar mijn inzicht een mooie stroom om te wortelen, ons hoofd los te laten en tot rust te komen. 
Hier komt hij:
1. - Rechterhand op 5 rechts. Linkerhand op stuitje.
2. - Rechterhand op 14 links. Linkerhand blijft op stuitje.
3. - Linkerhand op 13 rechts. Rechterhand blijft op 14 links.
4. - Linkerhand op 22 links.
 
Daarna de andere kant:
1. - Linkerhand op 5 links. Rechterhand op stuitje.
2. - Linkerhand op 14 rechts. Rechterhand blijft op stuitje.
3. - Rechterhand op 13 links. Linkerhand blijft op 14 rechts.
4. - Rechterhand op 22 rechts.